Buurtbericht vooraankondiging kapvergunning jukkoterrein

Het buurtbericht betreft de vooraankondiging van de kapvergunningsaanvraag (omgevingsvergunningsprocedure) die nodig is om de kapvergunning plichtige bomen te mogen kappen die moeten wijken voor het bouwplan op het voormalige Jukoterrein. Dit in het kader van de voorbereidingswerkzaamheden van het bouwrijp maken van de bouwlocatie. De komende dagen zal de aanvraag gepubliceerd worden. Tegen de komende vergunningverlening kunnen belanghebbenden bezwaar en beroep aantekenen.

Uitnodiging inloopbijeenkomst JUKO-terrein op 18 juni 2019

Beste bewoner,
Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond over het JUKO-terrein, het gebied dat is gelegen
tussen de Professor Doctor Hesselaan, de Hildo Kropstraat, de Sluyterslaan en het Hessepark
Deze avond wordt georganiseerd door Mitros, de gemeente Nieuwegein, de bewonerswerkgroep
het Bewoners Collectief Nieuwegein (BCN) en het Wijknetwerk en staat in het teken van de
nieuwbouwontwikkeling op de locatie.

Wijkschouw Jutphaas-Wijkersloot

Er staat een wijkschouw gepland op 2 juli aanstaande met als aanvangstijdstip 19:00 uur

Het is de bedoeling dat er per fiets een deel van de wijk bekeken wordt, dit in combinatie met bewoners en medewerkers van de gemeente, en de wijkagent.
Het startpunt is op de parkeerplaats Drilleveld, vandaar vervolgt de  (voorlopige) route zich via de Herenstraat, de Hildo Kropstraat, de Richterlaan, de Mendes da Costalaan, om daarna via de Chabotlaan uit te komen bij het Marisplantsoen.

PLUS-café

In het PLUS-café ontmoeten Nieuwegeiners elkaar wekelijks!
Met elke derde maandag een activiteit rondom gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale media of de actualiteit.
Onder het genot van een kop koffie of thee wordt er kennis uitgewisseld over onderwerpen die 55 plussers bezig houden in het dagelijks leven. De onderwerpen zijn door de bezoekers van het PLUS-café gekozen!

Het PLUS-café wordt door vrijwilligers begeleidt, zij regelen koffie en thee, ontvangen de bezoekers en zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt.

Begraafplaats KERKEVELD een levend document

Kerkeveld begraafplaats
Kerkeveld begraafplaats

Tot 1820 was op het Kerkveld van Jutphaas de middeleeuwse Nicolaaskerk gelegen, de kerk werd toen op een deel van de toren (thans barenhuisje) na gesloopt. De kerk was gelegen op een met een gracht omgeven verhoging die thans nog te herkennen is op de Begraafplaats.
Bijzonder is dat een aantal historische grafkelders, die voor een deel nog uit de middeleeuwen dateren na de sloop van de kerk is blijven bestaan, dit heeft er mede toe geleid dat de begraafplaats als enige monument in Nieuwegein zowel als gebouwd als archeologisch monument is beschermd. Mede in het kader van de Nationale Archeologiedagen wordt een lezing met rondleiding gegeven over de historische begraafplaats met aandacht voor de verdwenen kerk, de begraafplaats en de vele historische graven. Hierbij zal ook specifiek aandacht worden geschonken aan het verhaal rond de grafsteen van Anna van Rijn.

 

Deze lezing en het startpunt van de rondleiding is buurthuis de Wenck, Wenckebachplantsoen 85a.

Lezing en rondleiding op zaterdag 27 oktober 2018 om 14.00 door de archeoloog en cultuurhistoricus René van der Mark.
De toegang is gratis.

AANMELDEN

Graag ontvangen wij van tevoren uw aanmelding. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
cultuurhistorie@museumwarsenhoeck.nl 

Lijfstylecafé voor 55-plussers in de bibliotheek

Lijfstylecafé voor 55-plussers in de bibliotheek

Op maandag 16 april (14.30 tot 16.00 uur) opent het PLUS-café in bibliotheek De tweede verdieping (Stadsplein 1c).
Een lifestylecafé voor bewuste 55-plussers die meer willen weten over gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale media en meer.
Tijdens het allereerste café kunnen deelnemers meedoen met de grote ‘Hoe-goed-ken-jij-Nieuwegein-quiz’. Ook kunnen ze onder het genot van een drankje van gedachten wisselen over thema’s en workshops die zij graag in het PLUS-café geprogrammeerd willen zien. Het PLUS-café is namelijk een initiatief van én voor 55-plussers. Een groep van enthousiaste Nieuwegeiners vult samen met bibliotheekmedewerkers het programma in. Ook is er tijdens elk café minimaal één gastheer of gastvrouw uit deze groep aanwezig om nieuwe deelnemers te ontvangen.

Na de opening is er voortaan elke maandag een PLUS-café onder leiding van zo’n gastheer of gastvrouw. Nieuwegeiners kunnen elkaar hier ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en thee, kennis maken met actuele boeken en met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen uit het dagelijks leven.

Aanmelden voor de opening? Of meedenken over het programma van het PLUS-café? Mail dan naar actie@detweedeverdieping.nu.