Voorlopige analyse Verkeersavond maart 2019

De opkomst tijdens de inloopavond was boven verwachting goed. De Wenck was duidelijk te klein, bezoekers hebben tijdelijk buiten gestaan. Naast bezoek tijdens de inloopavond en het plakken van post-it’s hebben bewoners ook brieven ingediend en e-mails gestuurd. Tijdens de avond waren vier identieke plekken waar de bewoners hun knelpunten konden indienen. Melanie Gitz heeft alle verkeersknelpunten verzamelt en op schrift gezet. Oscar Brinkhof heeft deze verzameling vervolgens genummerd en in een kaartje van de wijk gezet.
In totaal zijn er door de bewoners 156 verkeersknelpunten ingediend, waarvan 94 unieke knelpunten. Het kan echter zijn dat door verschillende manieren waarop knelpunten door bewoners zijn verwoord, knelpunten toch als afzonderlijke knelpunten zijn gekenmerkt.
Een aantal knelpunten gaan de hele wijk aan. Deze staan links naast de kaart onder elkaar opgesomd. Knelpunt 72 heeft een afwijkende kleur omdat de omschrijving: kruising Vredebestlaan – Diepenbrocklaan niet bestaat. Wij wilden geen eigen interpretatie geven. Knelpunt 73 heeft een afwijkende kleur enkel om op te vallen tussen de twintig ingebrachte knelpunten met nummer 30.

Analyse:
Deze voorlopige analyse bevat een kaart van de wijk met de genummerde knelpunten die verwijzen naar de lijst met knelpunten eronder. Het aantal rode knelpunten met eenzelfde nummer komt overeen met het aantal keren dat door bewoners dit als knelpunt is onderkend.
Het oorspronkelijke doel is om de top 5 te selecteren. Willen we dit doen op aantallen van eenzelfde melding dan zou het resultaat zijn:
1. Knelpunt 30: Kruising Richterslaan – Mendes da Costalaan (20x gemeld)
2. Knelpunt 15: Rotonde Richterslaan – Sluyterslaan (7x gemeld)
3. Knelpunt 16: Te hard rijden Sluyterslaan (5x gemeld)
4. Knelpunt 42: Tankstation Tinq (4x gemeld)
5. En meerdere knelpunten die op de 5e plaats eindigen met 3 meldingen: knelpunten 7, 11, 18, 34, 45, 76 en 77

Het kan echter zinvol zijn om ook op een andere manier naar de resultaten te kijken. Op de kaart valt bijvoorbeeld op dat er veel individuele meldingen zijn gemaakt in het gebied Nedereindseweg, Kramerlaan, Bakkerlaan, Claylaan, Zwanenburgstraat, Drilleveld. Dit kan geïnterpreteerd worden dat er iets (goed) mis is met het verkeer in dit stukje wijk en zou mogelijk nader onderzoek vragen. Een ander voorbeeld is de Hildo Kropstraat.

Een andere overweging is om toch ook kritisch naar de individuele gemelde verkeersknelpunten te kijken. Sommige knelpunten kunnen met een simpele oplossing verholpen worden. We moeten ons dus niet blind staren op de top-5 maar ook open staan voor de Quick Wins.

Jutphaas-Wijkersloot verkeersknelpunten
Jutphaas-Wijkersloot verkeersknelpunten

Projectenkaart van de gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft een digitale projectenkaart beschikbaar gemaakt.
Het is de bedoeling dat in de loop van de tijd alle lopende en toekomstige projecten weergegeven worden.
hieronder de link naar de projectenkaart

https://geoserver.nieuwegein.nl/apps/projectenkaart/

Nog niet alle projecten zijn ingevoerd, dit zal in de loop van de tijd gebeuren.

 

PLUS-café

In het PLUS-café ontmoeten Nieuwegeiners elkaar wekelijks!
Met elke derde maandag een activiteit rondom gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale media of de actualiteit.
Onder het genot van een kop koffie of thee wordt er kennis uitgewisseld over onderwerpen die 55 plussers bezig houden in het dagelijks leven. De onderwerpen zijn door de bezoekers van het PLUS-café gekozen!

Het PLUS-café wordt door vrijwilligers begeleidt, zij regelen koffie en thee, ontvangen de bezoekers en zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt.

Begraafplaats KERKEVELD een levend document

Kerkeveld begraafplaats
Kerkeveld begraafplaats

Tot 1820 was op het Kerkveld van Jutphaas de middeleeuwse Nicolaaskerk gelegen, de kerk werd toen op een deel van de toren (thans barenhuisje) na gesloopt. De kerk was gelegen op een met een gracht omgeven verhoging die thans nog te herkennen is op de Begraafplaats.
Bijzonder is dat een aantal historische grafkelders, die voor een deel nog uit de middeleeuwen dateren na de sloop van de kerk is blijven bestaan, dit heeft er mede toe geleid dat de begraafplaats als enige monument in Nieuwegein zowel als gebouwd als archeologisch monument is beschermd. Mede in het kader van de Nationale Archeologiedagen wordt een lezing met rondleiding gegeven over de historische begraafplaats met aandacht voor de verdwenen kerk, de begraafplaats en de vele historische graven. Hierbij zal ook specifiek aandacht worden geschonken aan het verhaal rond de grafsteen van Anna van Rijn.

 

Deze lezing en het startpunt van de rondleiding is buurthuis de Wenck, Wenckebachplantsoen 85a.

Lezing en rondleiding op zaterdag 27 oktober 2018 om 14.00 door de archeoloog en cultuurhistoricus René van der Mark.
De toegang is gratis.

AANMELDEN

Graag ontvangen wij van tevoren uw aanmelding. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
cultuurhistorie@museumwarsenhoeck.nl 

Lijfstylecafé voor 55-plussers in de bibliotheek

Lijfstylecafé voor 55-plussers in de bibliotheek

Op maandag 16 april (14.30 tot 16.00 uur) opent het PLUS-café in bibliotheek De tweede verdieping (Stadsplein 1c).
Een lifestylecafé voor bewuste 55-plussers die meer willen weten over gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale media en meer.
Tijdens het allereerste café kunnen deelnemers meedoen met de grote ‘Hoe-goed-ken-jij-Nieuwegein-quiz’. Ook kunnen ze onder het genot van een drankje van gedachten wisselen over thema’s en workshops die zij graag in het PLUS-café geprogrammeerd willen zien. Het PLUS-café is namelijk een initiatief van én voor 55-plussers. Een groep van enthousiaste Nieuwegeiners vult samen met bibliotheekmedewerkers het programma in. Ook is er tijdens elk café minimaal één gastheer of gastvrouw uit deze groep aanwezig om nieuwe deelnemers te ontvangen.

Na de opening is er voortaan elke maandag een PLUS-café onder leiding van zo’n gastheer of gastvrouw. Nieuwegeiners kunnen elkaar hier ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en thee, kennis maken met actuele boeken en met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen uit het dagelijks leven.

Aanmelden voor de opening? Of meedenken over het programma van het PLUS-café? Mail dan naar actie@detweedeverdieping.nu.

BUITEN gewoon BEKEKEN, details in beeld

Beste kunstvrienden, familie en relaties,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse expositie met het thema “BUITEN gewoon BEKEKEN” (met detail in beeld) op onze mooie locatie in IJsselstein, aan het satelietpad.
de opening is zaterdag 17 maart a.s. om 14.30 uur.
Er worden zo’n 90 schilderijen geëxposeerd en het komt er weer mooi uit te zien
Wellicht tot ziens op de expositie.

Wie wil er meehelpen op de Kleedjesmarkt 2018 ?

Wie wil er meehelpen op de Kleedjesmarkt 2018?

De Oranjevereniging Nieuwegein Noord zoekt vrijwilligers om mee te helpen op de Kleedjesmarkt op Koningsdag vrijdag 27 april 2018. Als vrijwilliger ben je bijvoorbeeld aanspreekpunt voor bezoekers, bewaak je verkeersknooppunten, loop je over de kleedjesmarkt en probeer je mogelijke problemen te voorkomen. Je kan ook meehelpen in de voorbereiding. Lunch wordt voor gezorgd. De Kleedjesmarkt start om 07:00u en duurt tot ca. 16:00u. Wil je graag helpen maar niet de hele dag dan ben je ook van harte welkom!

Aanmelden kan via deze link. (opent in een nieuw scherm..)

 

De fietsRommelRoute Batau-Noord

Geachte mevrouw, meneer,

Als organisatoren van de FietsRommelRoute Batau-Noord willen wij u hierbij vragen of het mogelijk is om een aankondiging van de komende editie van deze rommelroute mee te laten nemen in uw eerstvolgende wijkkrant.
De FietsRommelRoute wordt dit jaar in Batau-Noord voor de tweede keer georganiseerd en wel op zondag 24 juni.

De formule is dat wijkbewoners vanaf hun eigen terrein (tuin, oprit, garage, schuur etc.) hun overtollige en zelfgemaakte spullen kunnen aanbieden/verkopen aan belangstellenden.
Wij verwachten de bezoekers vanuit Batau-Noord zelf, maar zeker ook vanuit de andere Nieuwegeinse wijken, vandaar dat wij u hierover benaderen.
De naam FietsRommelRoute is gekozen, omdat als er over de hele wijk verspreid bewoners meedoen, de route met de verkooppunten dermate lang is, dat deze fietsend beter te behappen is dan lopend (maar lopen mag natuurlijk altijd).

De organisatie faciliteert de dag door voor de verbinding te zorgen d.m.v. inschrijfgelegenheid, routekaartjes met de deelnemers, posters etc.
Het initiatief (met de kernwoorden: duurzaam, ontmoeten, verbinden) wordt ondersteund door meerdere partijen/organisaties.

Verleden jaar is de rommelroute in Batau-Noord voor de eerst keer gehouden.

Het is een groot succes geworden.
Veel bewoners hebben er met elkaar iets gezelligs van gemaakt en gaven ons mee dat zij komend jaar met hun straat, plein etc. er een feestelijke dag van willen maken, compleet met een afsluitende barbecue of andere happening voor de buurt.