1 november uitleg door Mitros over toewijzingsbeleid 40 woningen JUKO terrein

In de vergadering van 1 november aanstaande  op de locatie van het Leger des Heils word het toewijzingsbeleid van de ouderen woningen (40 stuks) op het voormalig JUKO terrein uitgelegd door de verhuurder Mitros. Senioren binnen de wijk Jutphaas-Wijkersloot hebben voorrang op deze woningen, ook als zij nog geen huurdersstatus hebben.

https://www.mitros.nl/over-ons/nieuws/nieuwsberichten/start-bouw-40-sociale-huurappartementen-op-voormalig-juko-terrein-in-nieuwegein/

Zien we u 1 november?