Van Bentumfabriek definitief gemeentelijk monument

De voormalige staalfabriek Gebr. Van Bentum op Herenstraat 108 wordt definitief een gemeentelijk monument. Dit besloot het college van B&W op 8 maart 2022. Vorig jaar september wees het college de fabriek aan als voorlopig gemeentelijk monument.
In de afgelopen periode is het pand bouwhistorisch en bouwkundig onderzocht om de bouwhistorie, monumentwaarden en staat van het pand in kaart te brengen. Ook vonden gesprekken en locatiebezoeken plaats met de eigenaar van het voormalige fabrieksgebouw, de ontwikkelaar en de leden van de monumentencommissie.

Industrieel erfgoed
De constructiewerkplaats en stalen ramenfabriek Gebroeders van Bentum is in 1948 gebouwd en later meerdere keren uitgebreid of aangepast. Het college vindt het gebouw monumentwaardig, onder andere omdat het een tastbare herinnering is aan de industriële historie langs de Vaartsche Rijn en de Doorslag, en het fabrieksgebouw met het getrapte dak zeldzaam en gaaf is.

Herbestemming onderzoeken
De monumentale status moet leiden tot nieuw en passend gebruik waarbij de monumentale waarden behouden blijven. Om tot een passende herbestemming te komen worden verschillende scenario’s uitgedacht.

Uitnodiging expositie “IN BEWEGING”

Na 2 jaar uitstel van onze expositie “IN BEWEGING” in 2020 door de corona gaat het nu door op onze mooie locatie in IJsselstein.
De opening is op zaterdag 26 maart a.s. om 14.30 uur en heeft een extra feestelijk tintje omdat we als Open Atelier Landstad tevens ons 40 jarige jubileum vieren.
Er worden zo’n 90 schilderijen geëxposeerd en het komt er weer mooi uit te zien.
Wellicht tot ziens op de expositie.

HAPPY STONES!

Hebben jullie ze al een keer gevonden? Die vrolijk gekleurde steentjes met tekst achterop?

Dat zijn HAPPY STONES! Die zijn er speciaal om bij de gene die hem vind een glimlach op zijn/haar gezicht te toveren! Je mag ze houden of (nog leuker) verder laten zwerven!

En die stenen horen (vaak) bij onze Nieuwegeinse HappystoneNG facebookgroep!
Op 25 feb ‘22 bestaat de groep een jaar!
En er zijn inmiddels duizenden stenen gemaakt en verstopt in en om Nieuwegein.

Op de Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/338117837528062/ kunnen mensen hun gevonden steen dan plaatsen zodat de maker hem ook weer terug ziet.
Ook vind je hier Tips & Tricks om ze zelf ook te gaan maken!

Zien we je daar?

Uitnodiging: In gesprek met uw wijkwethouder

‘Hoe gaat het met u?’

Afstand houden, mondkapjes dragen, vaccineren en zoveel mogelijk thuis werken en leren. Het is zomaar een greep uit de gevolgen van corona op ons dagelijks leven de afgelopen periode. Welke gevolgen heeft corona op uw gezondheid, uw gezin en uw werk of studie? Hoe kijkt u terug op deze uitzonderlijke tijd? En, hoe kijkt u vooruit? Waar ziet u misschien kansen en mogelijkheden om samen zo normaal als mogelijk te leven met het virus?

In december 2021 hebben we Nieuwegeiners hier al naar gevraagd via een korte enquête. Uit de analyse van deze enquête kwam naar voren dat men graag nog meer handhaving wil zien, extra inzet nodig vindt op onderwijsachterstanden en regie op het voorkomen van verdeeldheid tussen voor- en tegenstander van het coronabeleid in Nieuwegein.  De wethouders van gemeente Nieuwegein gaan graag, over deze of andere onderwerpen, met u in gesprek.

Digitale wijkgesprekken
Uw wijkwethouder nodigt u van harte uit voor een digitaal gesprek dat wordt gefaciliteerd via Teams. Uw eigen wijkcoördinator zal bij het gesprek aanwezig zijn.

Deelnemen kan eenvoudig via internet op uw computer, telefoon of tablet. U heeft hiervoor geen app nodig. U ontvangt een link voor deelname na uw aanmelding.

Voor onze wijk Jutphaas – Wijkersloot geld dat het contactmoment met onze wijkwethouder Jan Kuiper is vastgesteld op woensdag 2 maart van 19:00 tot 20:00 uur.

Uitnodiging
Interesse? Geef u dan spoedig op door uw naam, uw e-mailadres en de wijk waarin u woont te mailen naar redactie@nieuwegein.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons de link voor deelname. U kunt er tijdens het videogesprek zelf voor kiezen of u herkenbaar in beeld komt of dat u de videofunctie uitschakelt.

 

Livestream nieuwjaarsfeest in DE KOM

Traditiegetrouw wordt het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwjaarsfeest in DE KOM. Onverhoopt moeten we dit jaar nog een keertje thuisblijven. Met de gezamenlijke partners nodigen we u daarom graag uit voor een feestelijke live nieuwjaarsstream vanuit DE KOM op maandag 10 januari.

Gezocht: voorzitter wijknetwerk Jutphaas – Wijkersloot

Vacature voorzitter wijknetwerk Jutphaas – Wijkersloot

Het wijknetwerk Jutphaas – Wijkersloot heeft als doel “ een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving” en ziet het als haar rol om de saamhorigheid maar ook het burgerinitiatief in de wijk te stimuleren en met de gemeente af te stemmen. Het wijknetwerk ziet graag dat de wijkbewoners het Wijknetwerk beter kennen en proactief worden.

Het wijknetwerk (bestaande uit bewoners van Jutphaas – Wijkersloot) zet zich in voor een prettige woonomgeving. We willen voor en door bewoners van de wijk Jutphaas – Wijkersloot werken aan een zo goed en prettig leefklimaat.

Beschrijving werkzaamheden

Het bestuur van het wijknetwerk Jutphaas – Wijkersloot is op korte termijn op zoek naar een enthousiaste en inspirerende voorzitter (m/v)

De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van het wijknetwerk. De belangrijkste taken van de voorzitter zijn:

 • Leiding geven aan het bestuur en de vaste leden van het wijknetwerk.

 • Met het bestuur zorgdragen voor het initiëren, vormgeven en uitvoeren van beleid.

 • Overzicht houden op de taak- en rolverdeling binnen het wijknetwerk.

 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de wijk.

 • Het voorzitten van de vergaderingen van het bestuur en het wijknetwerk (elk 8 maal per jaar).

 • Het extern vertegenwoordigen van het wijknetwerk bij partners als, gemeente, andere wijknetwerken, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en ondernemers in het winkelcentrum.

We zoeken iemand die:

 • Woonachtig is in de wijk Jutphaas – Wijkersloot.

 • Enthousiaste en energieke verbinder met hart voor Jutphaas – Wijkersloot. Zichtbaar en aanspreekbaar.

 • Besluitvaardig en in staat om op hoofdlijnen te denken en te handelen.

 • Ervaring met bestuurswerk en inzicht in en ervaring met gemeentelijke processen en besluitvorming is een pre.

Word jij de nieuwe voorzitter van het Wijknetwerk Jutphaas – Wijkersloot of weet jij iemand die daar geschikt voor zou zijn? Neem dan contact met ons op. Ook voor een nadere toelichting of oriënterend gesprek kunt u contact opnemen via het bestuur van het wijknetwerk Jutphaas – Wijkersloot email: bestuur@wijkphase.nl

Wij bieden:

 • We hebben een prettig team. Je bent als inwoner van de wijk belangrijk

 • Uiteraard geeft het wijknetwerk ruimte aan de voorzitter om deze taken mede naar eigen inzicht in te vullen.