Gemeente houdt bijeenkomst over de watergangen in de wijk

Onze gemeente is bezig om samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zogenaamde ‘wateractieplannen’ op te stellen. Per wijk of gebied komt in een dergelijk plan bijvoorbeeld het functioneren van het watersysteem en de waterketen aan bod, het beheer en onderhoud van de watergangen, de knelpunten en de mogelijke maatregelen.

Dit jaar willen we een start maken met de wijk Jutphaas-Wijkersloot. Daarom willen we graag met de bewoners in discussie over wat de sterke punten en zwakke punten zijn van de beleving van het aanwezige water in de wijk. Voor de wijk willen we een workshopachtige avond organiseren.

De gemeente willen graag weten hoe de bewoners het aanwezige water (sloten en vijvers) in de wijk beleven. Wat zijn de mooie plekjes en wat kunnen we verbeteren. Met uw inbreng wordt nog dit jaar een ‘wateractieplan’ voor Jutphaas-Wijkersloot  opgesteld. In dit plan staan het functioneren van het watersysteem, het beheer en onderhoud van de watergangen, de knelpunten en maatregelen. Bij renovaties en groot onderhoud  wordt het plan gebruikt voor de verbetering van de waterkwaliteit.

De avond begint met toelichting over het watersysteem en de waterkwaliteit in de wijk. Daarna bespreken we  in groepjes de sterke en zwakke punten van het water..