Raad akkoord met anders inzamelen huishoudelijk afval

Tijdens de wijkplatformvergadering was er veel interesse in het Grondstoffeninzamelplan. Met name over wat er allemaal gaat veranderen.
Hieronder wiorden de belangrijkste punten nog eens uitgelicht

Raad akkoord met anders inzamelen huishoudelijk afval                      

Vanaf 2017 start de gemeente Nieuwegein met een andere wijze van inzamelen van het huishoudelijk afval.

Plastic, metaal zoals blikjes en drankenkartons (PMD-afval) kunnen  al vanaf nu tegelijk worden aangeboden. Inwoners kunnen hiervoor gewoon de oude zakken gebruiken. De voorraad die nog bij afvalreinigingsbedrijf RMN en in de supermarkten  is, wordt eerst opgemaakt. Daarna levert RMN stevigere zakken aan de supermarkten wanneer die nieuwe zakken bestellen. Ook de nieuwe zakken zijn gratis. De tweede container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt gratis. Heeft u al een 2e gft container? Dan wordt dit automatisch verrekend bij de afvalstoffenheffing. Wilt u een 2e gft container? Dan kunt u die aanvragen bij RMN.

Ergens in de eerste helft van 2017 gaan inwoners betalen voor het aan huis laten ophalen van het grof afval (tien euro per keer) en van het grof tuinafval (dertig euro per keer). Vier keer per jaar wordt grof tuinafval gratis opgehaald. De dagen zijn nog niet bekend maar worden opgenomen in de afvalkalender 2017 en gepubliceerd via Molenkruier en website. Inwoners worden nog geïnformeerd op het moment dat dit in gaat. Meer informatie over het scheiden van afval vindt u op de website van RMN.

Maatregelen tussen medio 2017 en 2020

In de periode tussen half 2017 en 2020 voert de gemeente stapsgewijs nog een aantal maatregelen uit die meer voorbereidingstijd vergen. Inwoners worden over deze maatregelen steeds van te voren geïnformeerd.

In willekeurige volgorde:

  • De containers voor gft worden in de zomermaanden elke week aan huis geleegd.
  • Er komen in de herfst ook extra bladkorven in de wijk.
  • Bewoners van hoogbouw (flats) kunnen een verzamelcontainer voor gft aanvragen. Als er meerdere bewoners in een buurt belangstelling hebben, wordt de verzamelcontainer geplaatst. De belangstellenden krijgen daarvoor een toegangspas.
  • De openingstijden van het recyclestation worden tevens verruimd.
  • Ook het aantal ondergrondse verzamelcontainers glas en papier wordt uitgebreid.
  • Daarnaast komt er een aantal Micro-afvalbrengstations bij winkelcentra waar cartridges, spaarlampen en kleine elektronische apparaten ingeleverd kunnen worden.
  • Handhavingsacties worden uitgevoerd om te controleren of de grondstoffen en het restafval op de juiste manier zijn gescheiden.
  • De gemeente onderzoekt de kansen en mogelijkheden van scheiden van afval aan de bron en van het na scheiden. Ze legt de uitkomsten daarvan begin 2018 voor aan de raad zodat daaruit een keus gemaakt wordt.

Bron: Molenkruier 18-01-2017