1 november uitleg door Mitros over toewijzingsbeleid 40 woningen JUKO terrein

In de vergadering van 1 november aanstaande  op de locatie van het Leger des Heils word het toewijzingsbeleid van de ouderen woningen (40 stuks) op het voormalig JUKO terrein uitgelegd door de verhuurder Mitros. Senioren binnen de wijk Jutphaas-Wijkersloot hebben voorrang op deze woningen, ook als zij nog geen huurdersstatus hebben.

https://www.mitros.nl/over-ons/nieuws/nieuwsberichten/start-bouw-40-sociale-huurappartementen-op-voormalig-juko-terrein-in-nieuwegein/

Zien we u 1 november?

Van Bentumfabriek definitief gemeentelijk monument

De voormalige staalfabriek Gebr. Van Bentum op Herenstraat 108 wordt definitief een gemeentelijk monument. Dit besloot het college van B&W op 8 maart 2022. Vorig jaar september wees het college de fabriek aan als voorlopig gemeentelijk monument.
In de afgelopen periode is het pand bouwhistorisch en bouwkundig onderzocht om de bouwhistorie, monumentwaarden en staat van het pand in kaart te brengen. Ook vonden gesprekken en locatiebezoeken plaats met de eigenaar van het voormalige fabrieksgebouw, de ontwikkelaar en de leden van de monumentencommissie.

Industrieel erfgoed
De constructiewerkplaats en stalen ramenfabriek Gebroeders van Bentum is in 1948 gebouwd en later meerdere keren uitgebreid of aangepast. Het college vindt het gebouw monumentwaardig, onder andere omdat het een tastbare herinnering is aan de industriële historie langs de Vaartsche Rijn en de Doorslag, en het fabrieksgebouw met het getrapte dak zeldzaam en gaaf is.

Herbestemming onderzoeken
De monumentale status moet leiden tot nieuw en passend gebruik waarbij de monumentale waarden behouden blijven. Om tot een passende herbestemming te komen worden verschillende scenario’s uitgedacht.

Uitnodiging expositie “IN BEWEGING”

Na 2 jaar uitstel van onze expositie “IN BEWEGING” in 2020 door de corona gaat het nu door op onze mooie locatie in IJsselstein.
De opening is op zaterdag 26 maart a.s. om 14.30 uur en heeft een extra feestelijk tintje omdat we als Open Atelier Landstad tevens ons 40 jarige jubileum vieren.
Er worden zo’n 90 schilderijen geëxposeerd en het komt er weer mooi uit te zien.
Wellicht tot ziens op de expositie.

HAPPY STONES!

Hebben jullie ze al een keer gevonden? Die vrolijk gekleurde steentjes met tekst achterop?

Dat zijn HAPPY STONES! Die zijn er speciaal om bij de gene die hem vind een glimlach op zijn/haar gezicht te toveren! Je mag ze houden of (nog leuker) verder laten zwerven!

En die stenen horen (vaak) bij onze Nieuwegeinse HappystoneNG facebookgroep!
Op 25 feb ‘22 bestaat de groep een jaar!
En er zijn inmiddels duizenden stenen gemaakt en verstopt in en om Nieuwegein.

Op de Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/338117837528062/ kunnen mensen hun gevonden steen dan plaatsen zodat de maker hem ook weer terug ziet.
Ook vind je hier Tips & Tricks om ze zelf ook te gaan maken!

Zien we je daar?