1 november uitleg door Mitros over toewijzingsbeleid 40 woningen JUKO terrein

In de vergadering van 1 november aanstaande  op de locatie van het Leger des Heils word het toewijzingsbeleid van de ouderen woningen (40 stuks) op het voormalig JUKO terrein uitgelegd door de verhuurder Mitros. Senioren binnen de wijk Jutphaas-Wijkersloot hebben voorrang op deze woningen, ook als zij nog geen huurdersstatus hebben.

https://www.mitros.nl/over-ons/nieuws/nieuwsberichten/start-bouw-40-sociale-huurappartementen-op-voormalig-juko-terrein-in-nieuwegein/

Zien we u 1 november?

Van Bentumfabriek definitief gemeentelijk monument

De voormalige staalfabriek Gebr. Van Bentum op Herenstraat 108 wordt definitief een gemeentelijk monument. Dit besloot het college van B&W op 8 maart 2022. Vorig jaar september wees het college de fabriek aan als voorlopig gemeentelijk monument.
In de afgelopen periode is het pand bouwhistorisch en bouwkundig onderzocht om de bouwhistorie, monumentwaarden en staat van het pand in kaart te brengen. Ook vonden gesprekken en locatiebezoeken plaats met de eigenaar van het voormalige fabrieksgebouw, de ontwikkelaar en de leden van de monumentencommissie.

Industrieel erfgoed
De constructiewerkplaats en stalen ramenfabriek Gebroeders van Bentum is in 1948 gebouwd en later meerdere keren uitgebreid of aangepast. Het college vindt het gebouw monumentwaardig, onder andere omdat het een tastbare herinnering is aan de industriële historie langs de Vaartsche Rijn en de Doorslag, en het fabrieksgebouw met het getrapte dak zeldzaam en gaaf is.

Herbestemming onderzoeken
De monumentale status moet leiden tot nieuw en passend gebruik waarbij de monumentale waarden behouden blijven. Om tot een passende herbestemming te komen worden verschillende scenario’s uitgedacht.