vergadering 7 juli gaat niet door.

De vergadering 7 juli gaat niet door, wij hopen u de volgende vergadering  weer te kunnen ontmoeten.